Moda i arhitektura: Koža i kosti

Piše: Gasha
Objavljeno 23.05.2008.

0

London: Koža i kosti

London: Koža i kosti

U Londonu je nedavno izložba koja se bavi istraživanjem, ne tako očite veze između modnog dizajna i arhitekture. Izložba Skin & Bones (Koža i Kosti) je prethodno oduševila publiku u Los Angelesu i Tokiju, a trenutno uvjerava britanske ljubitelje umjetnosti da je veza između dizajniranja zgrada i dizajniranja odjeće puno bliža nego što su to mislili.

U Londonu je nedavno izložba koja se bavi istraživanjem, ne tako očite veze između modnog dizajna i arhitekture. Izložba Skin & Bones (Koža i Kosti) je prethodno oduševila publiku u Los Angelesu i Tokiju, a trenutno uvjerava britanske ljubitelje umjetnosti da je veza između dizajniranja zgrada i dizajniranja odjeće puno bliža nego što su to mislili.

Ova izložba argumetira to da između modnog dizajna i arhitekture postoji simbiotička veza kojoj se u velikoj mjeri ne pridaje značaj. Obje grane umjetnosti obraćaju se potrebi za skloništem, privatnošću i stilom kroz manipulaciju dvodimenzionalnih materijala. I arhitekti i dizajneri su preokupirani prostorom, volumenom i stvaranjem zaklona za tijelo, odbrane protiv okoline i sredstva za socijalni i kulturni komentar. Ovo su ključne točke same izložbe, koje su tematski predstavljene odjećom ili video snimcima sa revija na jednoj strani, te arhitektonskim paralelama na drugoj strani.


Povezano